Skip to main content

Prosjekteringledelse

Prosjekteringledelse

Grunnlaget for prosjektledelse er god styring, dette medfører igjen til en velykket og konfliktsløs iverksettelse.

Våre erfarne og godt utdannede prosjektledere er godt å ha ved styring og koordinering av ditt prosjekt. En ny byggeforskirft stiller bestemte krav til prosjekteringsledere.
Prosjektledere må også rapportere til offentlige instanser.

Ø2B bistår selskaper og byggherrer med prosjekt- og prosjekteringsledelse innen nybygging og rehabilitering av alle typer byggeprosjekter.
Vi har lang fartstid og stor kontaktflate i byggebransjen innen prosjekt- og prosjekteringledelse for ulike typer næringsbygg. Vi leder arkitekter, rådgivere og entreprenører som byggherren er best tjent med for utførelse i et byggeprosjekt. Foruten det å utøve generell prosjektledelse, utarbeider vi også kravspesifikasjoner og kontraktsdokumenter for totalentrepriser. Vi har også god erfaring i å utarbeide kravspesifikasjoner for leietakere og oppfølging for leietakere i byggeperioden.

 

La oss bistå ditt prosjekt!