Skip to main content

Overlevering

Overlevering

Huset står ferdig og kunden kan flytte inn, en stor dag for kunden!

Under overleveringen er byggeleder, og som oftest også selger, til stede og kontrollerer huset sammen med dere. Dere får utlevert nøkler og en FDV-perm, som er en “bruksanvisning” for huset.
Etter befaring får du en ferdigattest, og dere kan nå fytte inn i deres nye hus.

Noen dager før huset er ferdig går vår byggeleder en såkalt preoverlevering med dere.
Vi tar da en grundig gjennomgang av huset, og noterer de punkter som gjenstår før overleveringen. På denne måten kan vi på overleveringsdagen overlevere et feilfritt hus med avtalt kvalitet til avtalt tid. Dere kan flytte inn og slippe å irritere dere over håndverkere som aldri kommer tilbake, og vi kan gå i gang med nye hus.