Skip to main content

Forprosjekt

Et byggeprosjekt er ofte inndelt i forskjellige viktige faser, forprosjekt er en av disse.

Forprosjektet er kanskje den aller viktigste fasen i prosessen. Det er her man definerer om og hvorfor prosjektet igangsettes samt hva som ønskes oppnådd. Ofte er forprosjektet noe man løser internt, men mange har også god nytte av å bruke ekstern assistanse, det er her vi kommer inn. Få en diskusjonspartner som ser problemstillingen med nye og friske øyne.

Forprosjektet bygger ofte på et godkjent skisseprosjekt. I skisseprosjektet lager man ofte grove skisser på et prosjekt, ofte basert på et byggeprogram. Byggeprogrammet sier noe om hvordan bygget skal brukes, og hvilke funksjoner det skal huse.

I skisseprosjektet jobber man overordnet, hvor man bla. kartlegger hvordan man på best mulig måte kan ivareta de behov bruker stiller til bygget.
Dette arbeidet ender ofte i en grov kalkyle. I forprosjektet viderefører og detaljerer vi løsningene fremlagt i skisseprosjektet. På dette stadiet går vi imidlertid mer i dybden, og arbeidet ender ofte opp i en mer detaljert kalkyle. Hvis prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise, baseres forespørselen ofte på et godkjent forprosjekt og en funksjonsbeskrivelse basert på innholdet i forprosjektet. Detaljprosjekteringen blir her gjennomført etter at entreprenør er kontrahert.

Kontakt oss i dag!