Skip to main content

Detaljregulering

Detaljregulering

Detaljregulering, få hjelp til behandle din plan.

Detaljregulering er planer for konkrete, mindre områder og med høyt detaljeringsnivå og utarbeides med grunnlag i gjeldende overordnet plan (kommuneplan, kommunedelplan eller områdereguleringsplan).

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

Når det skal utarbeides en detaljregulering for et område, kunngjøres oppstart av planarbeidet i en avis som leses på stedet, samt på kommunens internettsider. Såvidt mulig varsles grunneiere og rettighetshavere i brev. Det gis en rimelig frist (min. 6 uker) til å uttale seg før en eventuell behandling av et forslag til plan. Alle kan uttale seg uavhengig av om de har fått tilsendt brev. Det skal tidlig søkes samarbeid med offentlige myndigheter og organisasjoner med særskilte interesser i planarbeidet.

Vi har den rette erfaringen for å kunne hjelpe deg med å søke, ta kontakt i dag!

Les mer på Wikipedia